Dodano: 01/06/2020 Konkurs na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo

W 2019 roku LOT świętuje 90-te urodziny.

To 90 lat bezcennego doświadczenia, którym może pochwalić się niewielu przewoźników. Jesteśmy jedną z 12 najstarszych linii lotniczych na świecie i jednocześnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Od 1929 roku tworzymy międzynarodową polską markę, aktywnie działając w jednej z najbardziej konkurencyjnych i najszybciej rozwijających się branż na świecie.

Tym projektem chcemy komunikować się jako jedna z najbardziej międzynarodowych polskich marek, dający możliwości rozwoju, atrakcyjny pracodawca oraz nowoczesna, międzynarodowa firma współpracująca ze środowiskami naukowymi. Od samego początku bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskami akademickimi – sięgamy po najlepsze praktyki employer brandingowe, nawiązujemy coraz szerzej zakrojone współprace z kolejnymi uczelniami wyższymi i szkołami średnimi w kraju, wspieramy koła naukowe pracujące nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora transportowego. Dostrzegając ogromny potencjał we współpracy środowisk biznesowych z naukowymi i chcąc w niestandardowy sposób uczcić 90 lat istnienia firmy, zapraszamy studentów uczelni wyższych w Polsce do podjęcia wyzwania, i wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo!

/OBSZARY TEMATYCZNE/

 • determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych,
 • modele biznesowe linii lotniczych,
 • nowoczesne technologie w sektorze lotniczym,
 • sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej,
 • wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych,
 • nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych - aspekt technologiczny oraz programowy,
 • nowoczesne technologie w lotnictwie: awans technologiczny- modyfikowanie systemów, produkcja systemów,
 • rola transportu w rozwoju turystyki,
 • aspekty finansowe transportu lotnicze,
 • prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa
 • rynek frachtu lotniczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • infrastruktura transportu lotniczego w Polsce
 • bezpieczny łańcuch dostaw transporcie lotniczym
 • monitorowanie i projektowanie jednostek ładunkowych

/ CELE/

 • Zacieśnienie współpracy między LOT-em a środowiskiem naukowym.
 • Upowszechnianie wiedzy o działalności LOT-u i budowa wizerunku atrakcyjnego pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów na pracowników.
 • Pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych oraz wymiany doświadczeń w zakresie tematyki dotyczącej rozwoju lotnictwa w Polsce.
 • Promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.
 • Dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych.

/INFORMACJE O KONKURSIE/

Konkurs jest skierowany do studentów I i/lub II stopnia uczelni publicznych i niepublicznych na terenie Polski, którzy będą bronili swoje prace dyplomowe w roku akademickim 2019/2020. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać temat swojej pracy dyplomowej z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo, napisać innowacyjną, popartą ciekawymi badaniami pracę, obronić ją a następnie zgłosić do konkursu. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką/ inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim i angielskim.

Obronione prace, wraz z kompletem dokumentów należy wysłać od 10.05.2020 roku do 30.09.2020 na adres: konkurs.lot@pb.edu.pl

Wytyczne odnośnie wymaganej dokumentacji pracy konkursowej znajdują się w regulaminie.

Nagrody przyznane będą w każdej z dwóch kategorii

I miejsce – 10.000 PLN, bilet lotniczy dla dwóch osób na wybranej trasie LOT-u + płatny 3 miesięczny staż w LOT

II miejsce – bilet lotniczy dla dwóch osób na wybranej trasie LOT-u + płatny 3 miesięczny staż w LOT

III miejsce – bilet lotniczy dla jednej osoby na wybranej trasie LOT-u + płatny 3 miesięczny staż w LOT

 

 Harmonogram

OTWARCIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 10 MAJA 2020

TERMIN ODDANIA PRAC: 30 WRZEŚNIA 2020

OBRADY JURY: 10 PAŹDZIERNIKA – 16 LISTOPADA 2020

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD: GRUDZIEŃ 2020