Regulamin Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Głównym celem działania portalu Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej jest prezentowanie oferty pracy, praktyk i staży oraz bezpłatnych szkoleń i kursów zgłaszanych przez Pracodawców lub Organizatorów i przekazywanie Studentom i Absolwentom Politechniki Rzeszowskiej. Portal jest również platformą służącą do przekazywania informacji z rynku pracy, związanych z rozwojem kariery zawodowej oraz informacji związanych z funkcjonowaniem Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej.
 2. Prawo do korzystania z portalu Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej mają:
  • studenci i absolwenci Politechniki Rzeszowskiej (Użytkownicy),
  • pracodawcy oraz instytucje szkoleniowe (Oferenci),
 3. Wśród treści, publikowanych w portalu Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej mogą znaleźć się, między innymi, następujące informacje:
  • oferty pracy / praktyk / staży / bezpłatnych szkoleń lub kursów:
  • wizytówki firm, będące informacją o nich, jako potencjalnych pracodawcach;
  • aktualności z rynku pracy: raporty, analizy, wyniki badań, itp.;
  • informacje o działalności organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój zawodowy oraz osobisty odbiorców portalu,
  • w przypadku studentów i absolwentów dane w postaci Curriculum Vitae.*

* Administratorem danych osobowych przetwarzanych w portalu Biura Karier PRz jest Politechnika Rzeszowska.

II ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu zamieszczenia oferty pracy w na stronie www.biurokarier.prz.edu.pl należy dokonać rejestracji firmy w strefie pracodawców Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej, a następnie wypełnić formularz oferty pracy. Ogłoszenie zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez pracownika Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej.
 2. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych może skutkować odmową akceptacji firmy, a tym samym odmową przyjęcia ofert tej firmy.
 3. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji każdej oferty zawsze zależy od pracownika Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej, który administruje danymi z portalu.
 4. Politechnika Rzeszowska nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy.
 5. Jednocześnie zakazuje się wprowadzania na stronę www.biurokarier.prz.edu.pl treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 6. Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia informacji ze strony www.biurokarier.prz.edu.pl bez podania przyczyny.

III PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI (OFERENTÓW)

 1. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim danych dostępowych do swojego konta, w postaci identyfikatora i hasła.
 2. Zabronione jest publikowanie ofert w celach innych niż selekcja i rekrutacja pracowników. Politechnika Rzeszowska nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu.
 3. Oferent ma prawo do wglądu, aktualizacji oraz poprawiania swoich danych.
 4. Oferent może w każdej chwili usunąć swoje dane z portalu Biura Karier. Usunięcie konta następuje po przesłaniu na adres biurokarier@prz.edu.pl informacji o rezygnacji z podaniem imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim danych dostępowych do swojego konta, w postaci identyfikatora i hasła.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu, aktualizacji oraz poprawiania swoich danych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje dane z portalu Biura karier. Usunięcie konta następuje po przesłaniu na adres biurokarier@prz.edu.pl informacji o rezygnacji z podaniem imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

V POSTANOWIENIA KONCOWE

 1. Korzystanie przez Oferentów i Użytkowników z portalu Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej jest bezpłatne.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.
 3. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania portalu Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej mogą być składane na adres: biurokarier@prz.edu.pl.
 4. Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez uprzedniego informowania o tym Oferentów i Użytkowników.