Kontakt

Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
bud. V, pok. V-A.227

tel.: 17 743 20 66
e-mail:

Pracownicy

Damian Gębarowski


e-mail:
nr telefonu: 2504

Dyrektor Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej (Biuro Karier PRz) 

Zdjęcie profilowe

Marzena Gniewek


e-mail:
nr telefonu: 17 743 2066

Starszy Referent Administracyjny

Zdjęcie profilowe

Monika Ostrowska


e-mail:
nr telefonu: 17 865 1530

starszy specjalista

Zdjęcie profilowe