Kontakt

Biuro Karier
Politechniki Rzeszowskiej

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
bud. V, pok. V-A.416

tel.: 17 743 22 21
e-mail:

Pracownicy

mgr Katarzyna Kadaj-Kuca


e-mail:
nr telefonu: 177432504

Kierownik Działu Promocji, Karier i Rozwoju

Zdjęcie profilowe

mgr Magdalena Kamler


e-mail:
nr telefonu: 177432221

Starszy Referent Administracyjny

Zdjęcie profilowe

mgr Aneta Rembisz


e-mail:
nr telefonu: 177432066

Starszy Referent Administracyjny

Zdjęcie profilowe