Dodano: 01/06/2020 Program Stażowy ZPSK-ARP S.A. "Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego"

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego serdecznie zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego, który kierujemy do absolwentów i młodych naukowców.

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.
W tegorocznej edycji udział weźmie 15 podmiotów oraz 15 osób z całej Polski. Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy z nich kierowany jest do firm i rozpoczął się 22 maja. Drugi etap dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Etap ten został zainaugurowany 3 czerwca 2019 roku.

Nagrodami w IV edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto. Na uwagę zasługuje fakt, że 85% laureatów poprzedniej edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Curriculum Vitae (CV)proszę przesłać na elektroniczny adres poczty Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: staze@space.biz.pl, do dnia 24 czerwca 2019 roku do godz. 17.00. W treści wiadomości należy wskazać podmiot(y) priorytetowe (zgodnie z załączonymi slajdami). Jednocześnie informujemy, że wszystkie dostępne dokumenty konkursowe, jak regulamin oraz profile poszukiwanych kandydatów znajdują się na stronie internetowej: http://space.biz.pl/konkurs-o-staz-lista-podmiotow-2/