Fundacja Jagiellońska / Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

Rzeszów
al. Łukasza Cieplińskiego 4/102
35-010 Rzeszów

e-mail:
tel.: 506673432

O nasCelem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Od 1 marca 2019 r. podkarpacki Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie prowadzony jest przez Fundację Jagiellońską.

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Referat ds. rozwoju sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Nasza praca to organizacja takich zadań, jak m. in.:
- spotkania z dyplomatami akredytowanymi w RP
- debaty panelowe nt. międzynarodowe
- warsztaty z ekspertami MSZ
- geopolityczne gry symulacyjne www.intermarium1918.org
- program stypendialny dla młodzieży z Podkarpacia

Najnowsze oferty pracy

Rzeszów
al. Łukasza Cieplińskiego 4/102
35-010 Rzeszów

e-mail:
tel.: 506673432