Inżynier Budowy
TARCON Sp. z o.o.
Tarnów, Małopolskie

praca 13 lutego, 14:50

Opis stanowiska

Firma TARCON Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, specjalizująca się w Generalnym Wykonawstwie obiektów przemysłowych poszukuje do pracy w Małopolsce pracowników na stanowisko inżyniera budowy.

Obowiązki osoby zatrudnionej

 • • Znajomość dokumentacji projektowej budowy oraz nadzór nad wprowadzanymi do niej zmianami,• Formalne przekazywanie aktualnej dokumentacji podwykonawcom oraz nadzór nad zgodnym z dokumentacją wykonywaniem robót,• Korespondencja z dostawcami materiałów i podwykonawcami usług.• Przygotowywanie kart materiałowych i dokumentacji powykonawczej,• Współpraca z kierownikiem budowy i nadzorem inwestorskim,• Prowadzenie rozliczeń/obmiarów robót wykonanych przez podwykonawców,• Koordynacja robót na budowie,• Przygotowywanie planów i harmonogramów krótkookresowych na budowie,• Ścisła współpraca z kadrą techniczną budowy,

Wymagania

 • • wykształcenie co najmniej inżynierskiego- budowlanego,• znajomość pakietu MS Office, Auto CAD, MS Project,• prawo jazdy kat. B,• umiejętność pracy w zespole,• zaangażowanie i samodzielność

Oferujemy

 • • Możliwość: współpracy w doświadczonym zespole, intensywnego rozwoju zawodowego oraz zdobycia uprawnień budowlanych,• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia i premiowania,• Adekwatne narzędzia pracy.

Rodzaj oferty

praca

Wymiar

pełny etat

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Dla kogo

absolwent

Wykształcenie

 • budownictwo

Informacje dodatkowe

 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko (stanowisko pracy) przez Tarcon Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy al. Piaskowej 103; 33-100 Tarnów zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Tarcon Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy al. Piaskowej 103; 33-100 Tarnów zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
 • z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:
 • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarcon Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy al. Piaskowej 103; 33-100 Tarnów
 • 2) Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Tarcon Sp. z o.o. aleja Piaskowa 103, 33-100 Tarnów lub poprzez wiadomość pod adresem email: sekretariat@tarcon.eu.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzonym procesem rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym Odbiorcom;
 • 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
 • 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • • do 30 dni od daty zakończenia rekrutacji,
 • • do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji),
 • • do czasu odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych .
 • 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • 9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;
 • 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wymagane dokumenty

Curriculum vitae

Sposób aplikacji

WIDOCZNE PO ZALOGOWANIU