Chemik
CRH Lab Sp. z o.o.
Karsy, Świętokrzyskie

praca 22 stycznia, 14:52

Obowiązki osoby zatrudnionej

 • Przygotowywanie i analiza zadanych próbek materiałów budowlanych,
 • bieżąca kontrola aparatury laboratoryjnej,
 • terminowe i dokładne raportowanie wyników pracy w języku angielskim,
 • efektywne wykorzystywanie zasobów laboratorium do udoskonalania procesów i procedur analitycznych,
 • aktywny udział w utrzymaniu standardów ISO 17025,
 • przestrzeganie polityki dot. BHP i Compliance obowiązujących w grupie CRH Polska.

Wymagania

 • Wykształcenie średnie/wyższe chemiczne (analityczne),
 • analityczne podejście do wyciągania wniosków z analiz,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy ze spektrometrem ICP, analizatorem rtęci, TOC lub innymi analizami instrumentalnymi i ilościowymi,
 • znajomość normy PN-EN 196 oraz PN-EN 17025.

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (umowa na zastępstwo) w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość współtworzenia innowacyjnych projektów oraz zdobywania doświadczenia w międzynarodowej firmie,
 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze,
 • wynagrodzenie proporcjonalne do doświadczenia zawodowego,
 • pakiet socjalny.

Rodzaj oferty

praca

Wymiar

pełny etat

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Dla kogo

student,absolwent

Wykształcenie

 • budownictwo
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałowa
 • technologia chemiczna

Języki

 • angielski (średnio-zaawansowany)

Informacje dodatkowe

 • Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV do 20 lutego 2020.
 • Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:
 • „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez CRH Lab Sp. z o.o. z siedzibą ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.
 • Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie CRH Lab Sp. z o.o. z siedzibą Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589949, REGON: 363220200, NIP: 5223048176, kapitał zakładowy: 702 400,00 zł.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.
 • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty

Curriculum vitae

Sposób aplikacji

WIDOCZNE PO ZALOGOWANIU