Informatyk w Urzędzie Gminy w Niebylcu
Gmina Niebylec
Niebylec, Podkarpackie

praca 23 czerwca, 14:17

Opis stanowiska

Informatyk

Obowiązki osoby zatrudnionej

  • Do obowiązków kandydata na stanowisko informatyka należy:- dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego, części, oprogramowania, licencji, aktualizacji programów,- administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym oraz czuwanie nad ich sprawnym funkcjonowaniem,- instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych, przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych,- administrowanie kontami poczty elektronicznej pracowników Urzędu,- tworzenie, redagowanie oraz aktualizacja danych strony internetowej Gminy,- administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej, aktualizacja i zamieszczanie danych,- wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego,- administracja portalu ePUAP,- koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych,- nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, - zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych.- nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:* rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu, nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej),- monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,- udział w planowaniu, opracowywanie i inicjowanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,- nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd,- planowanie i analiza zaspokajania potrzeb dotyczących infrastruktury informatycznej dla użytkownika końcowego,- pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej związanej z zagadnieniami informatycznymi.- prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do pracy, rejestru wykonywanych czynności eksploatacyjnych i serwisowych na stanowiskach komputerowych,- przygotowywanie wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego do likwidacji,- sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób nie uprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa),- sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji zadań w zakresie informatyzacji,- pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemów aplikacji ŹRÓDŁO,- sporządzenie projektu wydatków finansowych do budżetu w zakresie informatycznym,- przeprowadzanie szkoleń nowo zatrudnionych pracowników w zakresie funkcjonujących w Urzędzie aplikacji,- wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,- administrowanie serwerami LINUX i WINDOWS SERVER,- dodatkowe prace zlecone przez przełożonego.

Wymagania

  • - obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane wykształcenie informatyczne lub pokrewne,- prawo jazdy kat. B oraz możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Mile widziane

  • - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,- umiejętność prowadzenia negocjacji,- dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

Oferujemy

  • - umowa o pracę,- wymiar czasu pracy — pełny etat (40 godzin tygodniowo),- biuro, w którym pracowała będzie osoba zatrudniona w ramach naboru mieści się na I piętrze, jest dobrze oświetlone, klimatyzowane, wyposażone we wszystkie podstawowe urządzenia służące pracy,

Rodzaj oferty

praca

Wymiar

pełny etat

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Dla kogo

absolwent

Wykształcenie

  • informatyka

Wynagrodzenie

6000 - 6000 PLN

Wymagane dokumenty

List motywacyjny
Curriculum vitae

Sposób aplikacji

WIDOCZNE PO ZALOGOWANIU