Inżynier Budowy - branża sanitarna
WOD-BUD Sp. z o.o.
Kraśnik, Lubelskie

praca 29 czerwca, 13:21

Opis stanowiska

Budowy w woj. lubelskim

Obowiązki osoby zatrudnionej

 • nadzorowanie procesu realizacji w zakresie robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy;
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie,
 • kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną,
 • koordynowanie zamówień sprzętu, transportu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji prac na budowie,
 • wykonywanie obmiaru i rozliczeń wykonywanych robót,
 • udział w realizacji zadań ofertowych, w tym: analiza dokumentacji przetargowej, przygotowywanie wycen, optymalizacja kosztów, zbieranie ofert, przygotowywanie tabel porównawczych, opracowywanie propozycji rozwiązań alternatywnych.

Wymagania

 • studia wyższe techniczne - preferowana inżyniera środowiska,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i znajomość AutoCAD,
 • znajomość procedur odbiorowych na placu budowy,
 • dobra znajomość obsługi MS Office,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • skrupulatność, sumienność i dobra organizacja pracy (swojej oraz podwykonawców).

Oferujemy

 • pracę w stabilnym zespole,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i uczenia się od najlepszych,
 • niezbędne narzędzia do pracy (telefon, komputer, samochód służbowy)
 • atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy
 • stabilność zatrudnienia

Rodzaj oferty

praca

Wymiar

pełny etat

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Dla kogo

student,absolwent

Wykształcenie

 • budownictwo
 • inżynieria środowiska

Informacje dodatkowe

 • Prosimy o wysyłanie CV wyłącznie na adres email: rekrutacja@wod-bud.com.pl Każde wysłane CV musi zawierać poniższe oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji): „W związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko Kierownik robót/inżynier budowy – branża sanitarna wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WOD-BUD Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres wynikający z przepisu art. 22¹ Kodeksu pracy, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji. Mam świadomość, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdej chwili.” Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze CV zostało wykorzystane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy dodatkowo zawrzeć oświadczenie o treści: „Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WOD-BUD Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w przyszłych procesach rekrutacji na takie lub podobne stanowiska, przez okres 9 miesięcy. Mam świadomość, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdej chwili.”
 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 • W PROCEDURZE REKRUTACJI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ WOD-BUD SP. Z O.O.
 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Wod – Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik.
 • 2. Szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych udzieli Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub: ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik.
 • 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę.
 • 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w szczególności art. 221 kodeksu pracy), jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych, podanych przez Państwa dobrowolnie, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte będą dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • 5. Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych, w tym właścicielowi programu do zarządzania obiegiem dokumentów DMS, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji.
 • 6. Państwa dane zgromadzone na potrzeby rekrutacji będą przechowywane do zakończenia tego procesu. Jeżeli wyrazicie pisemną zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas dane przechowywane będą przez maksymalny okres kolejnych 9 miesięcy.
 • 7. Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w rekrutacji, podanie Waszych danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, w jakim będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (w szczególności art. 221 k.p.). W pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne.
 • 8. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, bądź gdy cofniecie zgodę na ich przetwarzanie.
 • 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • 10. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

Wymagane dokumenty

Curriculum vitae

Sposób aplikacji

WIDOCZNE PO ZALOGOWANIU