INŻYNIER BUDOWY - sieci ciepłownicze
PRESYSTEM Sp. z o.o. sp.k.
Rzeszów, Podkarpackie

praca 18 marca, 15:18

Opis stanowiska

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za wsparcie Kierownika Budowy w prowadzeniu robót na powierzonych budowach sieci ciepłowniczych. Praca w delegacji na terenie kraju.

Obowiązki osoby zatrudnionej

 • Wsparcie i współpraca z Kierownikiem budowy w zakresie:
 • Prowadzenia i nadzorowania budów m.in. kontrola stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem
 • Sporządzania kosztorysów
 • Organizacji pracy podległego personelu
 • Nadzoru nad firmami podwykonawczymi oraz rozliczania prac
 • Nadzoru nad obiegiem dokumentacji technicznej
 • Zamawiania materiałów budowlanych
 • Terminowości wykonania planowanych prac

Wymagania

 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • Mobilność i dyspozycyjność
 • Wskazane prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • Praktyczna znajomość prawa budowlanego
 • Doświadczenie w wykonawstwie zewnętrznych sieci ciepłowniczych

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju zawodowego
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Rodzaj oferty

praca

Wymiar

pełny etat

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Dla kogo

student,absolwent

Wykształcenie

 • inżynieria środowiska

Informacje dodatkowe

 • Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Presystem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Presystem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Jeżeli chcą Państwo wziąć udział również w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Presystem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, proszę umieścić w okumentach aplikacyjnych (w tym w CV) następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Presystem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, moich danych osobowych zawartych w aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Presystem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie”.
 • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Presystem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów, NIP 8133702449 („Administrator”).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, a w przypadku wyrażenia na to zgody – w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy, przetwarzamy w oparciu o:
 • - art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „Rozporządzeniem”) w zw. z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), a także
 • - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek oraz inne informacje, które przekazał/a nam Pan/Pani razem z dokumentami aplikacyjnymi) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
 • Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami.
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 1 roku od zakończenia roku, w którym miała miejsce rekrutacja. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres właściwy dla przedawnienia się roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację oraz zawarcie umowy o pracę.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wymagane dokumenty

Curriculum vitae

Sposób aplikacji

WIDOCZNE PO ZALOGOWANIU